Tolk roemeens, Tolk roemeens, tolk en vertaler, vertalers roemeens nederlands
Tolk roemeens


Tolk roemeens


call Tolk roemeens

Meer informatie over tolken:


Tolk Roemeens

Consecutief en simultaan
Welkom op mijn site. Ik ben Laura Rivas. Beëdigd tolk Roemeens - Nederlands en als zodanig opgenomen in het Register Beëdigd Tolken en Vertalers Wbtv-nummer 3537

Rol van de tolk
Ik ben tolk. Dat betekent dat ik de gesproken boodschap over breng naar de andere taal. Dit gaat verder dan woorden alleen. Door mijn kennis van cultuur en gebruiken, kan ik door middel van gebaren en lichaamstaal, houding en beleefdheidsvormen een brug slaan tussen twee culturen. Op deze manier kunnen misverstanden en ongemakkelijke situaties worden voorkomen.

Voorbereiding
Een goede voorbereiding is essentieel. Ik bereid me op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij verstrekt. Het is daarom heel belangrijk dat u mij de juiste informatie geeft over dat wat er besproken gaat worden over en de exacte werksituatie. Zo kan ik me het onderwerp en het daarbij horende vocabulair eigen maken.

Geheimhouding
Als tolk heb ik een geheimhoudingsplicht. Alle beroepsmatig verkregen informatie beschouw ik als vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst. Er zijn verschillende typen tolkdiensten. Afhankelijk van de soort bijeenkomst wordt er simultaan, consecutief of fluisterend vertaald.

Telefoontolken (over-the-phone tolken) en Videotolken

De tolk is aangesloten op een teleconferentie. Telefoontolken wordt meestal gebruikt bij toepassingen voor de verzekering of verzoeken tot inschrijving tegenover bedrijven.

Videotolken wordt gebruikt door de tolken die off-site werken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een videocamera en een microfoon, zodat de tolk de partijen kan zien en horen. Evenals audiotolken kan videotolken worden gebruikt in elke situatie waarin een tolk niet on-site beschikbaar is op de locatie van de klant. Videotolken vereist dat alle betrokken partijen beschikken over de benodigde apparatuur; in sommige gevallen zijn de tolken in staat om zelf de camera te richten op degenen die betrokken zijn bij de dialoog.

Tolken vindt plaats in real-time en kan met vertegenwoordigers van uw bedrijf of via de telefoon (tussen partijen verbonden via teleconferentie-systemen) worden uitgevoerd.Er is overigens een significant verschil tussen tolken en vertalen. Vertalers hebben de tijd om de vertaling te controleren voordat dezenaar de klant wordt verstuurd, terwijl tolken de correctheid van de onmiddellijke vertaling moeten kunnen garanderen, zelfs als er zeer snel of onduidelijk gesproken wordt.

Simultaantolken

Wat is simultaan tolken
De tolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. De luisteraar hoort de vertolking direct via een hoofdtelefoon. Simultaan tolken en vertalen is een zeer intensieve vorm van vertalen. Simultaan tolken is geschikt voor alle congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en/of een groot aantal deelnemers. Ook voor rechtszaken (b.v. octrooirechtzaken) wordt gebruik gemaakt van simultaan tolken

Hoe lang kan een tolk simultaan tolken
Eén tolk kan maximaal 45 minuten achter elkaar simultaan tolken. Duurt een bijeenkomst langer dan 45 minuten, zijn er altijd twee tolken per taal nodig. De tolken zullen elkaar regelmatig afwisselen om zo de kwaliteit van de vertaling op een constant niveau te houden.

Techniek voor simultaan tolken
Voor simultaanvertaling is soms technische apparatuur nodig zoals cabines, IR-ontvangers, en een geluidsinstallatie.

Consecutiefvertaling

Wat is consecutiefvertaling
De tolk vertaalt niet gelijktijdig met de spreker, maar samenvattend achteraf. De spreker is voor een bepaalde tijd aan het woord, vervolgens vertaalt de tolk het gesprokene hardop. Consecutiefvertaling is alleen geschikt voor een kleine groep en een beperkt aantal talen zoals bij contractbesprekingen en directievergaderingen of bedrijfsbezoeken.Deze vorm van tolken wordt vaak ingezet bij " depositions", waarbij getuigen verklaringen afleggen in civiele zaken.
Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst bijna twee maal zo lang.

Hoe lang kan een tolk consecutief vertalen
Eén tolk per taal is voor consecutiefvertaling in principe voldoende. De tolk moet wel op gezette tijden kunnen pauzeren. Bij een intensief programma zijn er twee of meer tolken nodig.

Techniek bij consecutiefvertaling
Voor consecutiefvertaling is geen technische apparatuur nodig.

Fluistervertaling

Wat is fluistervertaling
Fluistervertaling is een vorm van simultaanvertaling meestal zonder apparatuur. De tolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. De tolk zit direct achter de deelnemers die de vertaling nodig hebben. Fluistervertaling wordt gebruikt voor één dagdeel met korte presentaties waarbij slechts enkele deelnemers de gesproken taal niet beheersen. Ook bij rechtszaken wordt vaak gewerkt met fluistervertaling.

Hoe lang kan een tolk fluisterend vertalen?
Eén tolk kan zonder apparatuur voor maximaal twee personen de fluistervertaling verzorgen. Zolang de tolk regelmatig kan pauzeren is één tolk per taal voldoende. Zijn er onvoldoende momenten om te kunnen pauzeren, dan moet er gewerkt worden met twee tolken. Ze kunnen elkaar zo regelmatig afwisselen.

Techniek voor fluistervertaling

Voor fluistervertaling voor meer dan twee personen is een rondleidingset nodig.

Voor tolkdiensten en beedigde vertalingen Laura Rivas
Mobil: 06-29 457 407 of 06-44 508 525
Tel: 0320 769037

Romtext is een VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Lelystad onder nr 54486041


Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Bel of email ons!


Vraag vrijblijvend een offerte aan!
Wij helpen u graag!
binnen 10 minuten ontvangt u onze offerte via de email:


romtext@gmail.com
NON STOP VERTALINGEN