Gerechtstolk roemeens


Gerechtstolk roemeens

Welkom op mijn site
Mijn naam is Laura Rivas. Ik ben beëdigd tolk Roemeens-Nederlands en als zodanig opgenomen in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers, met Wbtv-nummer 3537.

Rol van de tolk
De tolk brengt de gesproken boodschap over naar de andere taal. Dit gaat verder dan woorden alleen. Door mijn kennis van de cultuur en de gebruiken kan ik door gebaren en lichaamstaal, houding en beleefdheidsvormen een brug slaan tussen de twee culturen. Op deze manier kunnen misverstanden en ongemakkelijke situaties worden voorkomen.

Voorbereiding
Een goede voorbereiding is essentieel bij het tolken. Ik bereid me op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij verstrekt. Het is daarom essentieel dat u mij de juiste informatie geeft over wat er besproken gaat worden, en over de exacte werksituatie. Zo kan ik me het onderwerp en de daarbij behorende vocabulaire eigen maken.

Geheimhouding
Als tolk heb ik een geheimhoudingsplicht. Alle beroepsmatig verkregen informatie beschouw ik als vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Soorten tolkdiensten
Tolken is dus het mondeling vertalen van gesproken tekst. Er zijn verschillende typen tolkdiensten. Afhankelijk van de soort bijeenkomst wordt er simultaan, consecutief of fluisterend vertaald.

Simultaantolken
Bij simultaan tolken vertaalt de tolk vanuit een cabine bijna gelijktijdig met de spreker. De luisteraar hoort de vertolking direct via een hoofdtelefoon. Simultaan tolken/vertalen is een zeer intensieve vorm van vertalen, geschikt voor congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en een groot aantal deelnemers. Ook wordt bij rechtszaken (b.v. octrooirechtzaken) gebruikgemaakt van simultaan tolken.

Hoe lang kan een tolk simultaan tolken?
Eén tolk kan maximaal 45 minuten achter elkaar simultaan tolken. Duurt een bijeenkomst langer dan 45 minuten, dan zijn er altijd twee tolken per taal nodig. De tolken zullen elkaar regelmatig afwisselen om de kwaliteit van de vertaling op een constant hoog niveau te houden.

Techniek voor simultaan tolken
Voor simultaan tolken/vertalen is soms technische apparatuur nodig. Denk daarbij aan cabines, IR-ontvangers en een geluidsinstallatie.

Consecutief tolken
Bij consecutief tolken vertaalt de tolk niet gelijktijdig met de spreker, maar samenvattend achteraf. De spreker is een bepaalde tijd aan het woord, vervolgens vertaalt de tolk het gesprokene hardop. Consecutiefvertalen is uitsluitend geschikt voor een kleine groep en een beperkt aantal talen. Denk aan contractbesprekingen, directievergaderingen en bedrijfsbezoeken.Deze vorm van tolken wordt bij de rechtbank vaak ingezet bij depositions, waarbij getuigen verklaringen afleggen in civiele zaken.
Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst wel bijna twee keer zo lang.

Hoe lang kan een tolk consecutief vertalen?
Eén tolk per taal is voor consecutief vertalen in principe voldoende. De tolk moet wel op gezette tijden even kunnen pauzeren. Bij een intensief programma zijn twee of meer tolken nodig.

Techniek bij consecutief tolken
Voor consecutief vertalen is geen speciale technische apparatuur nodig.

Fluistervertaling
De zogenaamde ‘fluistervertaling’ is een vorm van een simultaanvertaling, meestal zonder apparatuur. De tolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. De tolk zit direct achter de deelnemers die de vertaling nodig hebben. Fluistervertaling wordt gebruikt voor één dagdeel met korte presentaties, waarbij slechts enkele deelnemers de gesproken taal niet beheersen. Ook bij rechtszaken wordt vaak gewerkt met fluistervertaling.

Hoe lang kan een tolk fluisterend vertalen?
Eén tolk kan zonder apparatuur voor maximaal twee personen de fluistervertaling verzorgen. Zolang de tolk regelmatig kan pauzeren is één tolk per taal voldoende. Zijn er onvoldoende momenten om te kunnen pauzeren, dan moet er gewerkt worden met twee tolken. Zij kunnen elkaar regelmatig aflossen.

Techniek bij fluistervertaling
Bij een fluistervertaling voor meer dan twee personen is een rondleidingset nodig.

Telefoontolken en videotolken
Naast persoonlijk mondeling tolken is ook tolken via de telefoon of videoverbinding mogelijk. Bij telefoontolken (audiotolken) is de tolk aangesloten op een teleconferentie. Deze vorm van tolken wordt vaak gebruikt bij toepassingen voor de verzekering of verzoeken tot inschrijving van bedrijven.
Videotolken wordt gebruikt door tolken die off-site werken. Er wordt dan gebruikgemaakt van een videocamera en een microfoon, zodat de tolk de partijen kan zien en horen. Net al audiotolken kan videotolken worden gebruikt in elke situatie waarin een tolk niet (on-site) beschikbaar is op de locatie van de klant. Videotolken vereist dat alle betrokken partijen beschikken over de benodigde apparatuur; in sommige gevallen zijn de tolken in staat om zelf de camera te richten op degenen die betrokken zijn bij de dialoog. Audio- en videotolken vindt plaats in real-time en kan met vertegenwoordigers van uw bedrijf of via de telefoon (tussen partijen verbonden via teleconferentie-systemen) worden uitgevoerd.
Er is trouwens een significant verschil tussen tolken en vertalen. Vertalers hebben de tijd om de vertaling te controleren voordat dezenaar de klant gaat, terwijl tolken de correctheid van de directevertaling moeten kunnen garanderen, zelfs als er zeer snel of onduidelijk gesproken wordt.

Voor tolkdiensten en beëdigde vertalingen: Laura Rivas
Mobiel: 06-29 457 407 of 06-44 508 525 Tel: 0320 769037

Romtext is een VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 54486041


Contact


Daniel Lautaru, Gerechtstolk roemeens
Daniel Lǎutaru
Tel: 06 55 778 187 romtext@gmail.com

Laura Rivas, Gerechtstolk roemeens
Laura Rivas
Tel: 06 29 457 407 romtext@gmail.com


Grutterswal 126 8223 AE Lelystad
Btw-nr.: NL 851323820B01
KvK-nr.: 54486041

Gerechtstolk roemeens